Dispensation til afholdelse af Drejø Ølejr 2020 til 2024

Publiceret 14-06-2019

Dispensation til afholdelse af Drejø Ølejr 2020 til 2024 inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8a, Drejø,
Svendborg Jorder, beliggende Drejø Skovvej 15A, Drejø, Svendborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Drejø Ølejr de næste 5 år fra 2020 til 2024.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00267.

Dispensation til afholdelse af Drejø Ølejr

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler