Dispensation til ændret anvendelse af bolig fra sommerhus til helårsbolig

Publiceret 07-06-2019

Dispensation til ændret anvendelse af bolig fra sommerhus til helårsbolig inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. matr.4p, Sundstrup By, Ulbjerg, Strandvejen 33, 8832 Skals, Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ændret anvendelse af bolig fra sommerhus til helårsbolig.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/02123.

Dispensation til ændret anvendelse af bolig fra sommerhus til helårsbolig.

Yderligere information:

Katrine Marie Witt Henriksen

Sagsbehandler