Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af carport

Publiceret 07-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af carport på matr.293, Sdr. Hostrup, Ensted, Varnæsvej 233, 6200 Aabenraa, Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af carport på 25 m² som erstatning for garage der nedrives.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01507.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af carport

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent