Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af sommerhus

Publiceret 20-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af sommerhus matr.110, Holm, Nordborg, Lønsømadevej 38, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til ombygning af sommerhus som ansøgt jf. redegørelsen for sagen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01066.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til ombygning af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent