Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus og udhus

Publiceret 13-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af sommerhus og udhus, matr.1e, Skovgårde, Ebeltoft Jorder, Langagervej 3A, 8400 Ebeltoft, Syddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus med skur som ansøgt. Facaden mod vandet på den ny bebyggelse kan fremrykkes med op til 6 m i forhold til den eksisterende.

Ved henvendelse om sagen opgiv venligst sagsnummer 18/03200.

Dispensation til genopførelse af sommerhus og udhus.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent