Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af fritidsbolig

Publiceret 27-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse af fritidsbolig på matr.1h, , Vellerup By, Vellerup, Vigvejen 28, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til opførelse af nyt sommerhus som ansøgt og beskrevet i nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00562.

Dispensation til genopførelse af fritidsbolig.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent