Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bro til kreaturer

Publiceret 07-06-2019

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til bro til kreaturer mellem matr.6h, Varmark By, Sdr. Stenderup og matr.12g, Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup, 6092 Sønder Stenderup, Kolding Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk.1, jf. § 15, til etablering af kreaturbroen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen opgiv venligst sagsnummer 18/03349.

Dispensation fra strandbeskyttelses-linjen til bro til kreaturer mellem matr.6h Varmark By Sdr. Stenderup og matr.12g Sdr. Stenderup By.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent