Dispensation fra klit- og strandbeskyttelseslinjen til etablering af cykelsti langs Sønder Klitvej

Publiceret 07-06-2019

Dispensation fra klit- og strandbeskyttelseslinjen til etablering af cykelsti langs Sønder Klitvej – matr. nr. 7000a, 156aøx og 156pm Søgård Hgd., Holmsland Klit i Ringkøbing- Skjern Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 8,samt klitfredningsbekendtgørelsen2 § 1, jf. § 4 samt naturbeskyttelseslovens3 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af cykelstien som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligt opgiv sagsnummer 19/01512.

Dispensation fra klit- og strandbeskyttelseslinjen til etablering af cykelsti.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent