Dispensation til flytning af læhegn og etablering af markvej, Venø

Publiceret 25-06-2019

Dispensation til at flytte et læhegn og etablere markvej på landbrugsejendom inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.3a, Venø By, Venø, Struer Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til at flytte et læhegn og etablere markvej.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03384.

Dispensation flytning læhegn og etablering markvej, Venø

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler