Afslag på placering af sten samt lovliggørelse af bord-bænkesæt på Samsø

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1 og stk. 4 nr. 4, jf. § 15, til at placere 10 sten samt lovliggørelse af borde/bænkesæt inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Plantagevej 10, matr.117i, Onsbjerg By, Onsbjerg, Samsø.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/00302.

Afslag på placering af 10 sten samt lovliggørelse af borde-bænkesæt

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler