Afslag på hævet terrasse i Fredericia

Publiceret 28-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af hævet terrasse som ansøgt på ejendommen matr. nr. 1ak Trelde, Fredericia Jorder, Trelde Næsvej 33, 7000 Fredericia

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01270.

Afslag på hævet terrasse - Fredericia.PDF

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler