Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning, bebyggelse og etablering af vej/vendeplads

Publiceret 27-06-2019

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning, bebyggelse og etablering af vej/vendeplads på matr.608 Kirkeby, Rømø, Tønder Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til byggeri, etablering af nye skel samt etablering af velanlæg (vendeplads) inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01537.

Afslag på dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til udstykning bebyggelse og etablering af vej.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent