Afslag på ansøgning om terrænregulering

Publiceret 11-06-2019

Afslag på ansøgning om dispensation til terrænregulering inden for
strandbeskyttelseslinjen på Roskilde Camping, matr. nr. 11l Veddelev By, Himmelev - Baunehøjvej 7, Veddelev, 4000 Roskilde.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation i medfør af
naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte terrænregulering på Roskilde Camping.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 16/05567.

Afslag på ansøgning om dispensation til terrænregulering

Yderligere information:

Hanne Rungø Hilligsøe

Sagsbehandler