Afslag på ansøgning om stengærde i have i Nykøbing Falster

Publiceret 17-06-2019

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgning om dispensation til at etablere et stengærde i haven på
ejendommen matr. nr. 1hc, Sundby By, Toreby, Guldborgsund Kommune i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/02248.

Afslag på ansøgning om stengærde i have

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler