Afgørelser om afslag og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse udhus

Publiceret 07-06-2019

Afgørelser om afslag og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse udhus på matr.53a, Besser By, Besser, Stenskov 18, 8305 Samsø, Samsø Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed afslag i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af et udhus som ansøgt på 32 m².

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, og stk. 3, nr. 9, jf. § 15, til opførelse af et isoleret skur på 25 m².
Det stilles som vilkår at skuret opføres lig det hvortil der er meddelt afslag, dog således at det reduceres i længden så arealet bliver 25 m².

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00804.

Afgørelser om afslag og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til genopførelse udhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent