Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på Karlslunde strandvej 83, 2990 Karlslunde

Publiceret 03-06-2019

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr 10ai Karlslunde By, Karlslunde, Karlslunde strandvej 83, 2990
Karlslunde, i Greve Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §
65b, stk.1, jf. § 15, til midlertidigt arrangement.

Kystdirektoratet giver hermed afslag på ansøgningen om dispensation til bibeholdelse af legeplads/træningspark i 2 måneder efter arrangementets
afholdelse i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen henvis venligst til sagsnummer 19/01475.

Afgørelser inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr 10ai Karlslunde By, Karlslunde, Karlslunde strandvej 83

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig