Afgørelse om haveareal og terrasse

Publiceret 14-06-2019

Afgørelse om haveareal og terrasse inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.15aa, Omø By, Omø, Hov Agre 38, 4245 Omø, Slagelse Kommune.

Retlig afgørelse om haveareal:
Kystdirektoratet træffer hermed afgørelse om, at den omhandlede ejendom ikke er ”en lovlig etableret have” i naturbeskyttelseslovens forstand.


Afslag:
Kystdirektoratet giver hermed afslag i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af en terrasse på ca. 84 m² inden for strandbeskyt-telseslinjen som ansøgt.


Dispensation:
Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens2 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at etablere op til 45 m² terrasse søværts strandbeskyttelses-linjen. Det stilles som vilkår at terrassen er forbundet til op placeres ud for sommerhuset og ikke går længere ind i det strandbeskyttede areal end 4 m. Terrassen må ikke forsynes med gelænder eller skærm og er i niveau med terræn.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01113.

Afgørelse om haveareal og terrasse

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent