Tilladelse til ombygning af hus i Kalundborg

Publiceret 10-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til ombygning og udvidelse af boligen med en ændring og udformning som oplyst i ansøgningen på matr.16a, Ulstrup By, Røsnæs, Beskesvej 8, 4400 Kalundborg, Kalundborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01034.

 Tilladelse til ombygning af stuehus anvendelse af sidefløj til carport mv. Beskesvej 8.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent