Tilladelse til placering og udformning af nyt maskinhus på Bogø

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens § 15a, stk. 1, nr. 6, til opførelse af maskinhuset med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen på landbrugsejendom matr.34b, Bogø By/Bogø, Vesterskovvej 51, 4793 Bogø, Vordingborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01684.

Tilladelse til placering og udformning af nyt maskinhus Vesterskovvej 51 4793 Bogø.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent