Tilladelse til, efter nedrivning af eksisterende bebyggelse, at genopføre bolig og driftsbygninger

Publiceret 05-07-2019

Tilladelse til, efter nedrivning af eksisterende bebyggelse, at genopføre bolig og driftsbygninger på landbrugsejendommen matr. nr. 13b Gamborg By, Gamborg beliggende Fjordvej 8 i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse efter naturbeskyttelseslovens1 § 15a, stk. 1, nr. 6, til, efter nedrivning af eksisterende bebyggelse, at genopføre ny bolig og driftsbygninger med en placering og udformning som oplyst i ansøgningen, jfr. nedenstående redegørelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00938

Tilladelse til efter nedrivning at genopføre bolig.

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent