Genoptagelse af del af afgørelse om placering af ny bebyggelse mv. inden for strandbeskyttelseslinjen samt afgørelse af reviderede ansøgninger

Publiceret 03-07-2019

Genoptagelse af del af afgørelse om placering af ny bebyggelse mv. inden for strandbeskyttelseslinjen samt afgørelse af reviderede ansøgninger - ejendommen matr. 51a, Råbylille By, Elmelunde, Bundgarnet 84, 4780 Stege, Vordingborg Kommune.

Kystdirektoratet har truffet afgørelser i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00915.

Genoptagelse af del af afgørelse om placering af ny bebyggelse mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent