Dispensation til toiletbygning på rastepladsen Draget, Thisted Kommune

Publiceret 24-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af toiletbygning som ansøgt på ejendommen matr. nr. 7000a Ydby Drag, Ydby i Thisted Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 19/01952.

Dispensation til etablering af toiletbygning - ved Hovedvejen Hurup.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler