Dispensation til stålskorsten i Ørsted

Publiceret 10-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af stålskorsten til brændeovn som ansøgt på ejendommen matr. nr. 35x Udby By, Udby, Elvej 3, 8950 Ørsted.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01782.

dispensation til skorsten - Elvej 3, Ørsted.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler