Dispensation til solceller på Husodde Camping

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af 150 m² solceller på servicebygningen på Husodde Camping - servicebygning matr.2qo, Stensballe, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01784.

Dispensation til solceller på Husodde Camping.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent