Dispensation til projekt omkring historisk markhus i Faaborg

Publiceret 10-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til renovering af historisk markhus, samt ændret anvendelse, udstykning og vejforlægning på ejendommen matr. nr. 22c Bjerne By, Horne, Sinebjergskov 25, 5600 Faaborg.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03423.

Dispensation til projekt omkring historisk markhus 5600 Faaborg.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig