Dispensation til opstilling af container på Langø Havn, Lolland Kommune

Publiceret 30-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opstilling af container.

Dispensation til opstilling af container inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 5ah, Langø Havn, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Ved spørgsmål eller bemærkninger henvis da venligst til j.nr. 19/01814.

Dispensation til opstilling af container på Langø Havn.pdf

Yderligere information: