Dispensation til opsætning af to redningskranse

Publiceret 04-07-2019

Dispensation til opsætning af to redningskranse inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. nr. 2o og 2n Toftum Gde., Resen i Struer Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af to redningskranse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01703

Dispensation til opsætning af to redningskranse.

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig