Dispensation til opsætning af skilte på Lolland

Publiceret 11-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til opstilling af 6 skilte vedr. turisme- og friluftslivsprojekt inden for strandbeskyttelseslinjen.

Dispensationen gives på følgende lokaliteter (skilte-nr. angivet):
- Nr. 24 – Langø Havn; matr. 5ah, lodsejer: I/S Langø Havn
- Nr. 28 – Hestehoved; matr. 358a, lodsejer Lolland Kommune
- Nr. 29 – Tårs Færgehavn; matr. 28, lodsejer: A/S Storebæltsforbindelsen
- Nr. 32 – Onsevig Havn; matr. 21t, lodsejer: Den selvejende institution Onsevig
- Nr. 36 – Kragenæs; matr. 6p, lodsejer: Lolland Kommune
- Nr. 42 – Femø Havn; matr. 25f, lodsejer: Lolland Kommune.
Kystdirektoratet lægger til grund, at lodsejeren meddeler tilladelse til opstilling af skiltene.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01908.

Dispensation til opsætning af skilte på 6 forskellige lokaliteter vedr. turisme- og friluft.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent