Dispensation til opsætning af skilt i Strøby

Publiceret 11-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opsætning af skilt på ejendommen matr. nr. 13f Strøby By, Strøby, Stevns Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01914.

Dispensation til opsætning af skilt i Strøby.pdf

Yderligere information: