Dispensation til opførelse af udhus i Højbjerg

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af udhuset som ansøgt på matr. 23a, Marselisborg, Århus Jorder, Ørneredevej 23, 8270 Højbjerg, Aarhus Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01057.

Dispensation til opførelse udhus på Ørneredevej 23 8270 Højbjerg Aarhus Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent