Dispensation til om- og tilbygning på Sølystvej 2, Middelfart

Publiceret 15-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til om- og tilbygning af den eksisterende bolig med garage på ejendommen matr. nr. 12p, Skrillinge By, Kauslunde, Sølystvej 2, 5500 Middelfart.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01109.

Dispensation til om- og tilbygning - Sølystvej 2, Middelfart.pdf

Yderligere information: