Dispensation til nedsivningsanlæg med synligt dæksel i Thisted

Publiceret 23-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af nedsivningsanlæg med synligt dæksel som ansøgt på ejendommen matr. nr.8c Sennels By, Sennels, Knudsbjergvej 52, 7700 Thisted i Thisted
Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01920.

Dispensation til etablering af nedsivningsanlæg i Thisted.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler