Dispensation til midlertidigt anlægsområde og udlægning af vandledning ved etablering af Baltic Pipe, Faxe Kommune

Publiceret 17-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til midlertidigt anlægsområde og udlægning af vandledninger i forbindelse med etablering af Baltic Pipe på ejendommen matr. nr. 1a, Strandgård Hgd., Roholte, Faxe Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01825.

Dispensation - Baltic Pipe. Faxe Kommune.pdf

Yderligere information: