Dispensation til lovliggørelse af tilbygning og udhuse i Faaborg

Publiceret 08-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til bibeholdelse af tilbygning og udhus, som ansøgt på ejendommen matr. nr. 14e Bjerne By, Horne beliggende Sinebjergvej 58 i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/00879.

Dispensation til bibeholdelse af tilbygning og udhuse på Sinebjergvej 58 Faaborg.pdf

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent