Dispensation til genopførelse af skur Fjordvej 6, Langø, Nakskov

Publiceret 31-07-2019

Dispensation til genopførelse af skur inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 6ao Langø, Kappel, Fjordvej 6, Langø, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af skur.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/00485.

Afgørelse genopførelse skur kajakhytte Langø Nakskov

Yderligere information: