Dispensation til genopførelse af badehus nr. 12 - Sydstranden i Kerteminde

Publiceret 25-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til nedrivning og genopførsel af badehus nr. 12 som ansøgt på ejendommen matr. nr. 26ur Kerteminde Markjorder, Sydstranden 12, 5300 Kerteminde.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01477.

Dispensation til genopførelse af badehus nr 12 - Sydstranden Kerteminde.pdf

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler