Dispensation til flytning af vej og shelter med bålplads og toilet i Erslev

Publiceret 10-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til flytning af vej og shelter med bålplads og toilet på ejendommen matr. nr. 6d, Dragstrup By, Dragstrup, Dragstrupvej 43, 7950 Erslev.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 18/03230.

Dispensation til flytning af vej og shelter med bålplads og toilet - Erslev Mors.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig