Dispensation til etablering af samletank

Publiceret 03-07-2019

Dispensation til etablering af samletank inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 8d, Aborg By, Gamtofte, Hellegårdsvej 17, i Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af samletank som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/01803

Dispensation til etablering af samletank.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler