Dispensation til etablering af gårdbutik i Kirke Såby

Publiceret 12-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af gårdbutik på ejendommen matr. nr. 3a, 3g og 3h Langtved By, Rye, Munkholmvej 326, 4060 Kirke Såby.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01074.

Dispensation til etablering af gårdbutik - Munkholmvej 326 4060 Kirke Såby.pdf

Yderligere information:

Johanne Raakjær Nielsen

AC-fuldmægtig