Dispensation til etablering af bro og bøjler over klipperne til badestedet Kåsen - Bornholm

Publiceret 11-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af bro hen over klipperne til badestedet Kåsen på ejendommen matr. nr. 112u Årsdale Fiskerleje, Ibsker, 3770 Allinge.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01395.

Dispensation til bro over klipperne til badestedet Kåsen - Bornholm.PDF

Yderligere information: