Dispensation til cykelsti ved Nymindegab

Publiceret 12-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af cykelstien som ansøgt på nedennævnte matrikler:

- 7000a Lønne Præstegård, Lønne – Lønne - Varde Kommune
- 5ft Lønne Præstegård, Lønne – Nymindegab Kro A/S, Vesterhavsvej 327
- 5oa Lønne Præstegård, Lønne - Ole Hansen Kristensen, Andreas Kristensen og Niels Hansen Kristensen, Vesterhavsvej 324A
- 5no Lønne Præstegård, Lønne - Carsten Serritzlew og Yrsa Vinther Serritzlew, Redningsvejen 2A
- 5pt Lønne Præstegård, Lønne - Oluf Lorentsen Jensen og Maja Lorentsen Jensen, Redningsvejen 2
- Umatrikuleret areal
- 156eh Bjerregård, Lønne - Naturstyrelsen, Aalholtvej 1
- 156ei Bjerregård, Lønne - Naturstyrelsen, Aalholtvej 1
- 7000a Bjerregård, Lønne - Varde Kommune.

Kystdirektoratet lægger til grund for dispensationen, at berørte lodsejere er indforstået med og meddeler tilsagn til anlægsarbejderne.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01913.

Dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti ved Nymindegab i Varde Kommune.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent