Dispensation til Beachvolleyballturnering på Amager strand

Publiceret 05-07-2019

Dispensation til Beachvolleyballturnering på Amager strand inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 4372, Sundbyøster, København, i Københavns Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Beachvolleyballturnering som ansøgt.

Ved henvendelse omsagen venligst opgiv sagsnummer 19/01832

Dispensation til Beachvolleyballturnering på Amager strand.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler