Dispensation til at opsætte skilte ved stisystem, Langeland

Publiceret 31-07-2019

Dispensation til at opsætte skilte ved stisystem inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.2h, Herslev By, Lindelse og matr.34 Vesterby By, Fuglsbølle i Langeland Kommune

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opsætte tre skilte.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 19/02006.

Dispensation til at opsætte skilte ved stisystem inden for strandbeskyttelseslinjen

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler