Dispensation til at opsætte festtelt på Hjarbæk Stejleplads

Publiceret 26-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til at opsætte et festtelt beregnet til 150 personer på Hjarbæk Stejleplads, Hjarbæk Havn i Viborg Kommune.

Stejlepladsen ligger dels på matr. 37 og 9f, Hjarbæk by, Vorde – dels på umatrikuleret areal på stranden.

Dispensationen gives til at opsætte teltet i forbindelse med VM i sjægtesejlads i 2019.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/02031.

Dispensation til at opsætte festtelt ved Hjarbæk Havn.pdf

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler