Dispensation til at oprense søer og anlægge stenbunker på Stold Skydeterræn

Publiceret 10-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til anlæg af stenbunker samt bredafretning mv. ved oprensning af søer som ansøgt og beskrevet i afgørelsen på Stold Skydeterræn - matr.69b, Eskebjerg By, Bregninge, Lyngvej 1, 4591 Føllenslev, Kalundborg kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00400.

Dispensation til at oprense søer og anlægge stenbunker på Stold Skydeterræn.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent