Dispensation til at inddrage en svalegang til beboelse

Publiceret 04-07-2019

Dispensation til at inddrage en svalegang til beboelse inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.28d, Sønderby By,
Sønderby, Å Strandvej 26, 5631 Ebberup. Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 §65b, stk.1, jf. § 15, til at inddrage svalegangen til beboelse.

Ved henvendelse om sagen venligst opgiv sagsnummer 18/03177.

Dispensation til at inddrage en svalegang til beboelse.

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler