Dispensation til at hæve bygninger i Randers

Publiceret 19-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af nyt skur til erstatning for eksisterende som ansøgt på matriklen, matr.97h, Tustrup Enge, Albæk, Svinget 51, 8930 Randers NØ, Randers Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/00102.

Dispensation til at hæve bygninger på Svinget 51 8930 Randers NØ.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent