Dispensation til at etablere 2 søer på Bogø

Publiceret 10-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til etablering af de to vandhuller som ansøgt på matr. 21b Bogø By, Bogø Farø Vad 5, 4793 Bogø By Vordingborg Kommune.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01342.

Dispensation til at etablere 2 søer på Bogø.pdf

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent