Dispensation til afholdelse af Jyllinge Kultur- og Musikfestival 2019 - 2021

Publiceret 12-07-2019

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Jyllinge Kultur- og Musikfestival i perioden fredag den 16. august 2019 og lørdag den 17. august 2019, som ansøgt.

Desuden gives der med denne afgørelse dispensation til afholdelse af et tilsvarende arrangement med samme placering og omfang i 2020 og 2021.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

  • Dispensationen er tidsbegrænset og gælder i perioden 2019-2021.
  • Arrangementet afholdes i overensstemmelse med Roskilde Kommune, der er ejer af arealet.
  • Der kan opstilles udstyr som f.eks. scener, lydtelte, diverse boder osv. Udstyret kan opstilles tidligst en uge før arrangementet, og skal være
    fjernet senest en uge efter arrangementet er afholdt.

Ved spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til j.nr. 19/01921.

Dispensation til afholdelse af Jyllinge Kultur- og Musikfestival 2019-2021.PDF

Yderligere information:

Rikke Viborg

Sagsbehandler