Dispensation til afholdelse af Beachvolleyballturnering på Bellevue Strand

Publiceret 05-07-2019

Dispensation til afholdelse af Beachvolleyballturnering den 3. – 4. august 2019 på Bellevue Strand inden for strandbeskyttelseslinjen på
ejendommen matr. nr.11a, Kristiansholm, i Gentofte Kommune.

Kystdirektoratet giver hermed dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til afholdelse af Beachvolleyballturneringen som ansøgt.

Ved henvendelse om sagen venligst  opgiv sagesnummer 19/01831

Dispensation til afholdelse af Beachvolleyballturnering på Bellevue Strand.

Yderligere information:

Mette Riis Hansen

Sagsbehandler